Om JFS & Co

JFS & Co AB är ett tidnings-, reklam- och pr-företag med fyra tillsvidareanställda och ett antal kontrakterade timanställda och underleverantörer; företaget är också medlem i klustret för designad kommunikation, Idea plant. Det här gör att vi vid behov snabbt kan växla upp ifråga om bemanning och kompetenser. JFS deltar dessutom i ett stort forskningsprojekt inom området kundinvolverad tjänsteutveckling.

JFS har en Ansvarig Reklamutgivare (ARU) vilket innebär att vi har goda kunskaper i bland annat upphovsrätt, marknadsrätt och anknytande rättsliga normer och praxis. ARU är den person i företaget som ser till att det material som tas fram och ”publiceras” överensstämmer med gällande lag, etiska regler och branschpraxis.

JFS startades år 2000 genom en sammanslagning av två Eskilstunaföretag – Mikael Jeppe Kommunikation och Franks Reklamateljé – och har i dag både små och stora kunder inom såväl privat som offentlig och ideell sektor. Samtliga medarbetare har lång erfarenhet av företagets fokusområden.

JFS ägs av Mikael Jeppe (90 procent) och Kristina Eder (10 procent), omsätter cirka tre miljoner kronor, har ratingbetyget AA; kriteriet för trippel-A uppnås 2010.

JFS har både kvalitets- och miljöhandböcker och strävar efter att på sikt bli certifierat enligt de internationella ledningssystemen för miljö och kvalitet, ISO 9001 och 14001.

 

VÅRA TJÄNSTER      VÅRA KUNDER      OM OSS     HITTA HIT      HEM

JFS & Co  |  Kyrkans Hus, Smörparken  |  632 20 Eskilstuna  |  Telefon: 072-511 61 16, 070-646 20 98 
E-post: info@jfs.nu  |  Organisationsnummer: 556595-0796