JFS & Co  |  Kyrkans Hus, Smörparken  |  632 20 Eskilstuna  |  Telefon: 072-511 61 16, 070-646 20 98 
E-post: info@jfs.nu  |  Organisationsnummer: 556595-0796

Ord, bild, form och projekt

Vi levererar det våra kunder behöver i informationsväg. Vi skriver, fotograferar, formger och leder projekt. Vi kan ta hela kedjan eller delar av produktionen från idé till färdig produkt.
Vi jobbar under veckans alla dagar och om så behövs under dygnets alla timmar. Våra ledtider är mycket korta.
Vår verksamhet bygger till största delen på långsiktiga relationer men vi gör också engångsinsatser.

Ord
Vi skriver en mängd olika typer av texter som artiklar till fack-, personal- och kundtidningar. Vi gör pressreleaser och texter till hemsidor för offentlig verksamhet och privata företag. Vi levererar copytexter till annonser, broschyrer och kampanjer.
En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning läser inte så bra som man förväntas göra, vi hjälper dig nå även dem.

Form
Vi formger annonser, hemsidor, reklamkampanjer, tidningar, roll ups, broschyrer, utskick med mera.

Bild
Vi tar bilder till annonser, affischer, roll ups och kataloger. Vi gör fotojobb till böcker och reportage för olika tidningar och hemsidor. Vi gör även TV-filmer och dokumentationer.

Projekt
Vi håller i små och stora informationsprojekt och kampanjer och hjälper till att lansera idéer och budskap.

 

 

VÅRA TJÄNSTER      VÅRA KUNDER      OM OSS     HITTA HIT      HEM